home

 

 

 

about us

 

 

 

contact

   
 
 
 
 


Pharos e.V.
Rastatter Str. 22
70499 Stuttgart
Germany

Fon 0711-50436254

E-Mail
 

 
 
 
 
 
 
 

webdesign:
agora-wissen
 

PHAROS e.V. - International Education Projects and Humanitarian Aid

 
 

ЕУ-плански игри во југоисточна Европа

 

 

 

Од јуни 2009 година Фарос е.В. (Pharos e.V.) е одговорен носител на еден образовен проект во југоисточна Европа што треба на младите да им овозможи подобро разбирање на процесот на интеграција во ЕУ.

Од август 2008 година до мај 2009 година Институтот за односи со странство (ifa) реализираше еден проект, при што беа обучени раководители за играта од седум земји од југоисточна Европа, беа преведени документите за планската игра и реализирани 6 плански игри во земјите (види www.ifa.de).

Фарос е.В. го координира воспоставувањето и поддршката на 8 тима на раководители за играта во 7 земји и поддржува домашни здруженија што редовно нудат плански игри.Документи за планската игра

Наслов: Фокус Балкан планска игра за проширувањето на ЕУ на југоисток

Издавач:

     

Автори: Холгер-Михаел Арнт, Др. Штефан Рапенглик

Авторските права на овие текстови се заштитени. Тие не смеат да се менуваат без консултации и смеат да се употребуваат само за некомерцијални ЕУ-плански игри во сферата на образованието.

- Сценарио и информации за контекстот  [pdf, 222 kb]

- Совет на Европската унија  [pdf, 1185 kb]

- Европски парламент  [pdf, 1018 kb]

- Европска комисија  [pdf, 102 kb]

- Земји во југоисточна Европа со волја за пристапување   [pdf, 600 kb]

- Медиуми  [pdf, 61 kb]

- Материјали за поддршка на тимот на раководители за играта  [pdf, 752 kb]

 

   
               
   top home about us education humanitarian contact